SQL Server Database Adminstrator

SQL Server Database Adminstrator
Giới thiệu
Kỹ năng cần có

Các cấp độ

Cùng tìm hiểu các cấp độ để trở thành SQL Server Database Adminstrator

Talent5

Học viện AI, IoT, Bigdata - REAL Learning through REAL Projects

Kết nối với chúng tôi
Trụ sở chính
Địa chỉ
Tầng 3, 85 Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại
091-672-5247
Email
[email protected]
Thời gian
8:00 - 23:00 (GMT+7)
091-672-5247