Tìm kiếm
Khóa học combo
Khóa học Power BI chuyên sâu
COMBO
star star star star star
3.700.000đ
Khóa học Python chuyên sâu
COMBO
star star star star star
3.200.000đ
Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu
HOT
star star star star star
6.500.000đ
Khóa học phân tích dữ liệu nâng cao
NEW
star star star star star
5.400.000đ 3.800.000đ
Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu
COMBO
star star star star star
1.100.000đ
Khóa học lẻ
Exam: Oracle Database 12c Administration 1Z0-062
HOT
star star star star star
800.000đ
Exam: Oracle Database 12c SQL 1Z0-071
HOT
star star star star star
800.000đ
Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI
HOT
star star star star star
800.000đ
Exam 98-381: Introduction to Programming Using Python
HOT
star star star star star
800.000đ
Dự án xây dựng Robot tự động thu thập dữ liệu, ứng dụng RPA
DỰ ÁN
Dự án phân tích dữ liệu cho người mới sử dụng SQL và Power BI
DỰ ÁN
star star star star star
800.000đ
Dự án DBA Talent: Nâng cấp cơ sở dữ liệu trọng yếu
DỰ ÁN
star star star star star
1.000.000đ
Dự án DBA Talent: Xây dựng Cơ sở dữ liệu dự phòng cho hệ thống trọng yếu
DỰ ÁN
Dự án sử dụng Python để phân tích dữ liệu cho người mới
DỰ ÁN
star star star star star
800.000đ
Dự án DBA Talent - Thực tập tại ngân hàng
DỰ ÁN
star star star star star
800.000đ
Power BI - Kỹ thuật sử dụng DAX để xử lý dữ liệu nâng cao
NEW
star star star star star
800.000đ
Kiến thức thống kê phải biết để làm việc với dữ liệu
NEW
star star star star star
500.000đ
Vỡ lòng phân tích dữ liệu sử dụng SQL
HOT
star star star star star
500.000đ
Vỡ lòng trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI
HOT
star star star star star
500.000đ
Dự án - Thiết kế và phân tích dữ liệu dành cho người mới
DỰ ÁN
star star star star star
800.000đ
Nhập môn Deep Learning với Python
HOT
star star star star star
2.000.000đ
Nhập môn Machine Learning với Python
NEW
star star star star star
2.000.000đ
Python xử lý dữ liệu [trung cấp]
HOT
star star star star star
2.000.000đ
Trực quan hóa dữ liệu với Power BI nâng cao
NEW
star star star star star
2.000.000đ
Nhập môn Thống kê với Python
NEW
star star star star star
2.000.000đ
Python vỡ lòng
NEW
Python vỡ lòng Nguyễn Công Thành
star star star star star
500.000đ
Thành thạo làm việc với GIT
NEW
star star star star star
500.000đ
Vỡ lòng các kiến thức buộc phải biết về Cơ sở dữ liệu
NEW
star star star star star
500.000đ

Talent5

Học viện AI, IoT, Bigdata - REAL Learning through REAL Projects

Kết nối với chúng tôi
Trụ sở chính
Địa chỉ
Phòng 303 tòa nhà 18T1, số 46 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại
091-672-5247
Email
[email protected]
Thời gian
8:00 - 23:00 (GMT+7)
091-672-5247