Tạ Đức Tùng

Tạ Đức Tùng

Giảng viên
  • 2

    khóa học
  • 4

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

I. Đôi nét về bản thân

Là một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Kawahara, Đại học Tokyo
Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo kỹ thuật số, robot phần mềm, tương tác giữa người và máy tính.
Sở thích nghiên cứu: Máy in 3D, đồ điện tử, đôi khi là công việc mã hóa.

II. Tổng quan về kinh nghiệm

Ông là nhà nghiên cứu tại khoa Kỹ thuật điện và Hệ thống thông tin tại trường Cao học kỹ thuật, trường Đại học Tokyo. Ông quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực chế tạo kĩ thuật số, mạch điện tử linh hoạt và robot thân mềm. 

Ông đã nhận bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật truyền thông thông tin tại Đại học Tokyo năm 2019, ME năm 2016 và BE từ khoa kỹ thuật phần mềm - Đại học FPT năm 2012.

Ông là thành viên của hiệp hội quốc tế về nghiên cứu, giáo dục ngành khoa học máy tính và tin học - ACM, viện kỹ nghệ ĐIện và ĐIện tử - IEEE, hội kỹ sư điện tử - công nghệ thông tin và truyền thông - IEICE...

III. Các ấn phẩm, công trình nghiên cứu...

Journals

T. D. Ta, F. Okuya, Y. Kawahara, Traveling Salesman Problem Based Auto-router for Designing LEDs Applications with Conductive Inkjet Printing, The SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, Vol. 11, No. 4, pp. 292-301, DOI: 10.9746/jcmsi.11.292, Jul. 2018.

International Conferences

Z. Chang, T. D. Ta, K. Narumi, H. Kim, F. Okuya, D. Li, K. Kato, J. Qi, Y. Miyamoto, K. Saito, and Y. Kawahara, “Kirigami Haptic Swatches: Design Methods for Cut-and-Fold Haptic Feedback Mechanisms,” Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing (CHI’20), To Appear, Honolulu, Hawai’i, USA, April 2020

S. Yamanaka, T. D. Ta, K. Tsubouchi, F. Okuya, K. Kato, K. Tsushio, and Y. Kawahara, “SheetKey: Generating Touch Events by a Pattern Printed with Conductive Ink for User Authentication,” Proc. of Graphics Interface, To Appear, Toronto, Canada, Dec. 2020.

T. Cheng, K. Narumi, Y. Do, Y. Zhang, T. D. Ta, T. Sasatani, E. Markvicka, Y. Kawahara, L. Yao, G. D. Abowd, and H. Oh. 2020. “Silver Tape: Inkjet-Printed Circuits Peeled-and-Transferred on Versatile Substrates,” Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 4, 1, Article 6 (March 2020), 17 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3381013

T. D. Ta, T. Umedachi, Y. Kawahara, Instant Inkjet Actuators and Sensors for Soft-bodied Crawling Robots, Proc. of IEEE ICRA’19, pp. 3658-3664, May 2019.

Z. Chang, H. Kim, K. Kato, K. Saito, T. D. Ta, W. Jiang, K. Narumi, Y. Miyamoto, Y. Kawahara, Kirigami Keyboard: Inkjet Printable Paper Interface with Kirigami Structure Presenting Kinesthetic Feedback, Proc. of CHI EA '19, Paper No. LBW2113, Apr. 2019.

D. Li, K. Saito, T. Umedachi, T. D. Ta, Y. Kawahara, Origami Robots with Flexible Circuit Sheets, Proc. of ACM UbiComp '18, pp. 392-395, Oct. 2018. BEST DEMO AWARD.

T. D. Ta, T. Umedachi, Y. Kawahara, Design of Frictional 2D-Anisotropy Surface for Wriggle Locomotion of Printable Soft-bodied Robots, Proc. of IEEE ICRA’18, pp. 6779-6785, DOI: 10.1109/ICRA.2018.8463177, May 2018.

H. Oh, T. D. Ta, R. Suzuki, M. D. Gross, Y. Kawahara, L. Yao, PEP (3D Printed Electronic Papercrafts): An Integrated Approach for 3D Sculpting Paper-Based Electronic Devices, Proc. of ACM CHI ’18, Paper No. 441, DOI: 10.1145/3173574.3174015, Apr. 2018.

T. D. Ta, F. Okuya, Y. Kawahara, LightTrace: Auto-router for Designing LED Based Applications with Conductive Inkjet Printing, Proc. of ACM SCF '17, Article No. 3, DOI: 10.1145/3083157.3083160, Jun. 2017.

T. D. Ta, M. Fukumoto, K. Narumi, S. Shino, Y. Kawahara, T. Asami, Interconnection and Double Layer for Flexible Electronic Circuit with Instant Inkjet Circuits, Proc. of ACM UbiComp 2015, pp. 181-190, Osaka, Japan, Sep. 2015.

T. D. Ta, K. Narumi, Y. Kawahara, Assistant Tools and Techniques for Conductive Inkjet Printing Technology, ACM UbiComp '15, GadgetShow Plus Demo, Osaka, Japan, Sep. 2015.

Domestic Presentations

T. D. Ta, F. Okuya, Y. Kawahara , "Traveling Salesman Problem Based Conductive Pattern Generation for Multiple Color LEDs Brightness Balance" , Proc. of IEICE Society Conference 2017, BS-7-24, Sep. 2017.

T. D. Ta, F. Okuya, Y. Kawahara , "Traveling Salesman Problem Based Conductive Inkjet Printed Pattern Generation for Brightness Balancing of Multiple LEDs ", Proc. of The 79th National Convention of IPSJ, 1E-03, Mar. 2017.

T. D. Ta, M. Mizoguchi, Y. Kawahara, T. Asami, "Error Reduction in Capacitive Based Water Level Sensor for Paddy Field", Proc. of IEICE General Conference 2016, 514, 2016-03-01.

T. D. Ta, Y. Kawahara, and T. Asami, Approach to Controlling of Smart Phone Based Virtual Reality Head-Mounted-Devices Through Touch Screen Indirectly, 信学総大2015, BS-3-11, Mar. 2015.

T. D. Ta, Y. Kawahara, Implementation of via hole and multi-layered circuit with Instant Inkjet Circuit, Microsoft Research Asia Faculty Summit, Asia Faculty Summit, Beijing, China, Oct. 2014.

T. D. Ta, Wei Wei, Quan Duong Minh, Y. Kawahara, T. Asami, Tweaking Printer Driver for Improved Conductivity in Instant Inkjet Circuits, 情報処理学会 – 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム, 2014-UBI-42, No.2, pp.1-4, May. 2014.

T. D. Ta, Wei Wei, Quan Duong Minh, Y. Kawahara, T. Asami, Modified Printer Driver to Improve Conductivity of Ink-jet Printed Silver Ink Pattern by Over-Printing, 信学総大, BS-1-46, Mar. 2014.

 

 

Khóa học của giảng viên Tạ Đức Tùng


Đang cập nhật...