instructor

Nguyễn Ngọc Giang

Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Đại học Kanazawa, Nhật Bản. Giảng viên Talent5

Giới thiệu

Ông: Nguyễn Ngọc Giang
Tiến sĩ Khoa học máy tính trường đại học Kanazawa Nhật Bản
5,5 năm kinh nghiệm nghiên cứu về Machine Learning và Deep Learning

 1. Đôi nét về bản thân
  1. Họ tên: Nguyễn Ngọc Giang
  2. Năm sinh: 1990
  3. Học vấn:
   Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Công nghệ Phần mềm – 2013
   Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Đại học Kanazawa, Nhật Bản – 2019
   Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Đại học Kanazawa, Nhật Bản – 2016
  4. Nghề nghiệp hiện tại:
 2. Tổng quan về kinh nghiệm
  1. 5.5 năm làm nghiên cứu liên quan đến Machine Learning và Deep Learning
  2. 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến áp dụng Deep Learning trong lĩnh vực Computer Vision
 3. Một số dự án tiêu biểu
  1. Ứng dụng Deep Learning xây dựng công cụ tự động tạo VR(Virtual Reality) Player giới thiệu nhà cho thuê (bất động sản)

https://www.zenkei.com/ai/auto/

  1. Ứng dụng Deep Learning xây dựng ứng dụng phân loại khoai lang Gorojima

https://www.zenkei.com/ai/farming/

 1. Một số giải thưởng tiêu biểu
  1. Thành viên team Zenkei_R&D đạt vị trí thứ 10/293 teams trong cuộc thi nhận diện chữ viết cổ tiếng Nhật trên Kaggle (https://www.kaggle.com/c/kuzushiji-recognition)
 2. Bằng cấp, chứng chỉ
  1. Tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính – Đại học Kanazawa, Nhật Bản – 2019
 3. Các bài báo cáo khoa học tiêu biểu
  1. Ngoc Giang, Nguyen & Tran, Vu & Ngo, Duc & Phan, Dau & Lumbanraja, Favorisen & Faisal, M Reza & Abapihi, Bahriddin & Kubo, Mamoru & Satou, Kenji. (2016). DNA Sequence Classification by Convolutional Neural Network. Journal of Biomedical Science and Engineering. 09. 280-286. 10.4236/jbise.2016.95021.
  2. Ngoc Giang, Nguyen & Phan, Dau & Lumbanraja, Favorisen & Faisal, M Reza & Abapihi, Bahriddin & Purnama, Bedy & kartika delimayanti, Mera & Mahmudah, Kunti & Kubo, Mamoru & Satou, Kenji. (2019). Applying Deep Learning Models to Mouse Behavior Recognition. Journal of Biomedical Science and Engineering. 12. 183-196. 10.4236/jbise.2019.122012.
  3. Ngoc Giang, Nguyen & kartika delimayanti, Mera & Purnama, Bedy & Mahmudah, Kunti & Kubo, Mamoru & Kakikawa, Makiko & Yamada, Yoichi & Satou, Kenji. (2019). Applying Deep Learning Models to Action Recognition of Swimming Mice with the Scarcity of Training Data. 270-275. 10.5220/0007567602700275.

Các khóa học

Talent5

Học viện AI, IoT, Bigdata - REAL Learning through REAL Projects

Kết nối với chúng tôi
Trụ sở chính
Địa chỉ
Tầng 3, 85 Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại
091-672-5247
Email
[email protected]
Thời gian
8:00 - 23:00 (GMT+7)
091-672-5247