Khóa học combo
Khóa học lẻ
Dự án DBA Talent - Thực tập tại ngân hàng
DỰ ÁN
star star star star star
800.000đ
Quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle - Workshop I
star star star star star
4.000.000đ
Quản trị Oracle Real Application Clusters
HOT
star star star star star
4.000.000đ 3.000.000đ
Tối ưu Oracle Instance
NEW
star star star star star
2.000.000đ 800.000đ
Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL
NEW
star star star star star
2.500.000đ
Vỡ lòng quản trị hệ điều hành Linux
HOT
star star star star star
500.000đ
Tối ưu câu lệnh SQL cho Oracle Database
HOT
star star star star star
4.000.000đ
Quản trị Oracle theo kiến trúc Multitenant
HOT
star star star star star
4.000.000đ
Chuyên đề di chuyển dữ liệu trong Oracle Database
HOT
star star star star star
2.000.000đ
Chuyên đề sao lưu và khôi phục dữ liệu trong Oracle Database
NEW
star star star star star
4.000.000đ
Xây dựng hệ thống CSDL dự phòng với Oracle DataGuard
star star star star star
4.000.000đ
Vỡ lòng quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle
NEW
star star star star star
800.000đ
Sử dụng ngôn ngữ SQL làm việc với Oracle
NEW
star star star star star
3.000.000đ

Talent5

Học viện AI, IoT, Bigdata - REAL Learning through REAL Projects

Kết nối với chúng tôi
Trụ sở chính
Địa chỉ
Tầng 3, 85 Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại
091-672-5247
Email
[email protected]
Thời gian
8:00 - 23:00 (GMT+7)
091-672-5247