Khóa học combo
Khóa học Power BI chuyên sâu
COMBO
star star star star star
3.700.000đ
Xóa mù SQL
COMBO
star star star star star
4.800.000đ
Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu
HOT
star star star star star
6.500.000đ
Khóa học phân tích dữ liệu nâng cao
NEW
star star star star star
5.400.000đ 3.800.000đ
Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu
COMBO
star star star star star
1.100.000đ
Khóa học lẻ
Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI
HOT
star star star star star
800.000đ
Power BI - Kỹ thuật sử dụng DAX để xử lý dữ liệu nâng cao
NEW
star star star star star
800.000đ
Kiến thức thống kê phải biết để làm việc với dữ liệu
NEW
star star star star star
500.000đ
Vỡ lòng trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI
HOT
star star star star star
500.000đ
Dự án - Thiết kế và phân tích dữ liệu dành cho người mới
DỰ ÁN
star star star star star
800.000đ

Talent5

Học viện AI, IoT, Bigdata - REAL Learning through REAL Projects

Kết nối với chúng tôi
Trụ sở chính
Địa chỉ
Tầng 3, 85 Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại
091-672-5247
Email
[email protected]
Thời gian
8:00 - 23:00 (GMT+7)
091-672-5247