Quản trị Oracle theo kiến trúc Multitenant

Trần Quốc Huy

(0)

4.000.000đ

Quản trị PostgreSQL Database

Đặng Xuân Duy

(1)
2.000.000đ
490.000đ

Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cơ bản

Trần Quốc Huy

(2)
3.000.000đ
2.500.000đ

Sử dụng SQL làm việc với CSDL Oracle

Trần Quốc Huy

(2)
3.000.000đ
2.500.000đ

Cách Thức Để Trở Thành Oracle DBA

Trần Quốc Huy

(3)

Miễn phí

Python cho phân tích dữ liệu

Nguyễn Công Thành

(2)
2.000.000đ
490.000đ

Quản trị hệ điều hành Linux

Đặng Xuân Duy

(10)
2.000.000đ
490.000đ

Quản trị SQL Server Database

Đặng Xuân Duy

(3)

2.000.000đ

Deep Learning: Xử lý hình ảnh

Nguyễn Công Thành

(0)

Tối ưu hóa Database Oracle

Trần Quốc Huy

(0)

Các gói khóa học

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.200.000đ

23 tuần trở thành Oracle DBA chuyên nghiệp

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
12.800.000đ