DBA Talent - Quản Trị Database cho ngân hàng

Trần Quốc Huy

(12 đánh giá)
Miễn phí

AI Talent - Sử dụng Camera và PC nhận diện khuôn mặt

Nguyễn Công Thành

(7 đánh giá)
Miễn phí

Quản trị hệ điều hành Linux cho người mới bắt đầu

Đặng Xuân Duy

(13 đánh giá)
1.499.000đ

Phân tích dữ liệu cho người mới bắt đầu

Trần Quốc Huy

(3 đánh giá)
1.499.000đ
779.000đ

Các gói khóa học

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.800.000đ

23 tuần trở thành Oracle DBA chuyên nghiệp

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
12.800.000đ